Share

Geestelijk Verzorger Drs. Irene Godderij

Geestelijke Verzorging(GV) is de professionele begeleiding van en hulpverlening aan mensen bij de zingeving aan hun bestaan, vanuit en op basis van hun levensovertuigingen; en professionele advisering op het gebied van ethische en/of levensbeschouwelijke aspecten in zorgverlening en beleidsvorming.’ 

Irene Godderij biedt hulp bij verlies- en rouwverwerking, ernstige ziekte zoals kanker, COPD, een hartinfarct, een herseninfarct of een naar bericht over uw gezondheid, en bijvoorbeeld momenten in je leven waarop je meer over jezelf te weten wilt komen omdat dingen anders lopen dan je had verwacht.

Als vrijgevestigde en onafhankelijk Geestelijk Verzorger (GV) bestaat haar werk (vrij van een kerkelijke zending of ambtelijke binding) vooral uit ‘spiritual care’, een begrip dat betrekking heeft op begeleiding bij existentiële problematiek zoals levens- en zingevingsvragen. Bovendien is zij als GV inzetbaar bij ernstig zieke mensen en biedt begeleiding bij rouw en verliessituaties, vooral als contextueel therapeut en rouwtherapeut. Drs. Irene Godderij is geaccrediteerd via de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR).

Telefoon Nederland +31 644 548 138
Telefoon Spanje +34 682 463 744
Website: irenegodderij.nl

Share

Comments are closed.

Op de Kaart