Share

Vertel de Dokter…

Hoe vertel ik het de Spaanse Dokter?

Een NEDERLANDS – SPAANSE gids met woorden en uitdrukkingen om beter op medisch gebied te kunnen communiceren en met nuttige informatie over de Gezondheids- en Sociale Zorg in Spanje.

Na het invoeren van de nieuwe zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 in Nederland, kregen meer Nederlandse residenten in Spanje te maken met Spaanstalige artsen. In ziekenhuizen is soms een tolk aanwezig maar bij huisarts, tandarts of apotheek moet men het meestal zelf zien op te lossen.

Al snel bleek er een grote behoefte te bestaan aan een tweetalig Nederlands/Spaans boekje met medische termen. Nu bestond zo´n boekje al in het Engels en het lag dus voor de hand daar gebruik van te maken. Tolk/vertaler Jan Meijer nam het initiatief en na verkregen toestemming van schrijfster Jenny Bussey van “Tell the Doctor” ging hij aan de slag. Huisarts Max Meertens, met een jarenlange ervaring in Spanje, was bereid de medische termen te controleren, waarna Hans Oudendorp de eindredactie verzorgde.

Bestellen kan via de website of bij een van de verkooppunten

Website: verteldedokter.es

Share

Comments are closed.

Op de Kaart